Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

itwaslove
17:54
3237 aeee
Reposted frommartynkowa martynkowa viaCarlota Carlota
itwaslove
17:23
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCarlota Carlota
itwaslove
17:22
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaCarlota Carlota
itwaslove
17:22
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaCarlota Carlota
itwaslove
17:21
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaCarlota Carlota
itwaslove
17:21
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaCarlota Carlota
17:21
― Tiny Furniture (2010)
Reposted fromknifeinheart knifeinheart viaCarlota Carlota

April 15 2017

itwaslove
20:21

July 10 2015

itwaslove
13:32
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
itwaslove
13:32
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
itwaslove
13:31
6552 5543
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viamysoulfortake mysoulfortake
itwaslove
13:25
7740 65ef
Reposted fromcalifornia-love california-love
itwaslove
12:20
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaswiatblondynki swiatblondynki
itwaslove
12:10
7486 100d
itwaslove
12:07
itwaslove
12:03

July 09 2015

itwaslove
13:33
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaxannabelle xannabelle
itwaslove
13:33
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaxannabelle xannabelle
itwaslove
13:27
9573 4aae
Reposted fromosaki osaki viadiedrunk diedrunk
itwaslove
13:27
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl