Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

itwaslove
13:32
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
itwaslove
13:32
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
itwaslove
13:31
6552 5543
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viamysoulfortake mysoulfortake
itwaslove
13:25
7740 65ef
Reposted fromcalifornia-love california-love
itwaslove
12:20
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaswiatblondynki swiatblondynki
itwaslove
12:10
7486 100d
itwaslove
12:07
itwaslove
12:03

July 09 2015

itwaslove
13:33
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaxannabelle xannabelle
itwaslove
13:33
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaxannabelle xannabelle
itwaslove
13:27
9573 4aae
Reposted fromosaki osaki viadiedrunk diedrunk
itwaslove
13:27
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viaxannabelle xannabelle
itwaslove
13:23
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza.
— M. Pawlikowska
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaxannabelle xannabelle
itwaslove
13:23
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
itwaslove
13:22
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
itwaslove
13:22
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
itwaslove
13:22
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
itwaslove
13:22
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
itwaslove
13:21
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimchuckbasss imchuckbasss
13:20
Reposted fromnokturnal nokturnal viablackandgold blackandgold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl